[software-liber] Re: raspuns de la prefectura

Ghenciu Ciprian g.ciprian la osn.ro
Joi Apr 2 00:49:49 EEST 2009


oprea lucian wrote:
> Salut,
>
> Ai fost refuzat pe baza acestui argument? Ai primit raspunsul in scris?
Unele legi si unele norme de aplicare (daca nu majoritatea) sunt 
interpretabile. Institutia poate sa nici nu justifice acest raspuns.
> Pai atunci, inseamna ca si numele persoanelor angajate la ei este 
> secret de stat chiar daca salariile lor sunt din impozitele platite.
Secretul de stat este altceva. Dupa mine, ei au dat acest raspuns in 
sensul de secret de servici, ceea ce e eronat, pentru ca informatiile 
solicitate nu se incadreaza in acel articol precizat de ei. Desi, la o 
prima vedere, pare sa incalce cateva paragrafe din normele de aplicare 
ale legii. Informatiile solicitate sunt din categoria "interes public", 
nicidecum nu se solicita secrete - de nici
Institutiile publice trebuie sa faca licitatie publica pentru 
achizitiile de hard/soft. Trebuie sa existe un caiet de sarcini, etc. 
Totul transparent. Oricum, plafonul minim pentru servicii (achizitii) in 
cadrul contractelor publice, prin licitatii publice se fac daca suma 
depaseste 100.000 eur, deci nu intotdeauna ajung la publicul larg 
informatii despre astfel de licitatii si mai ales detalii despre 
contractantii lor si despre termenii contractelor. De aceea exista si 
legea accesului la informatii de interes public.
Totusi, daca ne uitam la art.22, raspunsul lui Jani ar trebui sa-l 
primeasca toti care au depus aceste cereri. Ori daca majoritatea vor 
primi raspuns si doar Jani a fost refuzat, inseamna ca institutia a 
incalcat legea prin acest raspuns.
Dar, dupa cum spuneam, totul este interpretabil...

Extrase din LEGE Nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia 
informatiilor clasificate:
ART. 4
Principalele obiective ale protectiei informatiilor clasificate sunt:
a) protejarea informatiilor clasificate împotriva actiunilor de spionaj, 
compromitere sau acces neautorizat, alterãrii sau modificãrii 
continutului acestora, precum si împotriva sabotajelor ori distrugerilor 
neautorizate;
b) realizarea securitãtii sistemelor informatice si de transmitere a 
informatiilor clasificate.
ART. 6
(1) Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate sunt 
obligatorii si se stabilesc de cãtre Serviciul Român de Informatii numai 
cu acordul Autoritãtii Nationale de Securitate.
ART. 15
c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat si secrete de serviciu;
d) informatii secrete de stat - informatiile care privesc securitatea 
nationalã, prin a cãror divulgare se pot prejudicia siguranta nationalã 
si apãrarea tãrii;
e) informatii secrete de serviciu - informatiile a cãror divulgare este 
de naturã sã determine prejudicii unei persoane juridice de drept public 
sau privat;
ART. 20
Orice persoanã fizicã sau juridicã românã poate face contestatie la 
autoritãtile care au clasificat informatia respectivã, împotriva 
clasificãrii informatiilor, duratei pentru care acestea au fost 
clasificate, precum si împotriva modului în care s-a atribuit un nivel 
sau altul de secretizare. Contestatia va fi solutionatã în conditiile 
legii contenciosului administrativ.
ART. 22
(1) Autoritãtile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile 
de informatii secrete de stat în domeniile lor de activitate.
(2) Listele cuprinzând informatiile secrete de stat pe niveluri de 
secretizare, elaborate sau detinute de autoritãtile ori de institutiile 
publice, se aprobã si se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Hotãrârile Guvernului privind aprobarea listelor cuprinzând 
informatiile secrete de stat se comunicã Serviciului Român de 
Informatii, Serviciului de Informatii Externe si, dupã caz, celorlalte 
structuri informative cãrora le revin, potrivit legii, sarcini de 
organizare a mãsurilor specializate de protectie.
ART. 24
(5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, 
datelor sau documentelor în scopul ascunderii încãlcãrilor legii, 
erorilor administrative, limitãrii accesului la informatiile de interes 
public, restrângerii ilegale a exercitiului unor drepturi ale vreunei 
persoane sau lezãrii altor interese legitime.
CAP. 3
Informatii secrete de serviciu
ART. 31
(1) Informatiile secrete de serviciu se stabilesc de conducãtorul 
persoanei juridice, pe baza normelor prevãzute prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Informatiile prevãzute la alin. (1) vor purta pe fiecare paginã si 
mentiunea "personal", când sunt destinate strict unor persoane anume 
determinate.
(3) Dispozitiile art. 28 se aplicã în mod corespunzãtor în domeniul 
informatiilor secrete de serviciu.
(4) Neglijenta în pãstrarea informatiilor secrete de serviciu atrage, 
potrivit legii penale, rãspunderea persoanelor vinovate.
ART. 32
Conducãtorii autoritãtilor si institutiilor publice, ai agentilor 
economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane 
juridice de drept public ori privat sunt obligati sã stabileascã 
informatiile care constituie secrete de serviciu si regulile de 
protectie a acestora, sã coordoneze activitatea si sã controleze 
mãsurile privitoare la pãstrarea secretului de serviciu, potrivit 
competentelor, în conformitate cu normele stabilite prin hotãrâre a 
Guvernului.
ART. 33
Este interzisã clasificarea ca secrete de serviciu a informatiilor care, 
prin natura sau continutul lor, sunt destinate sã asigure informarea 
cetãtenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru 
favorizarea ori acoperirea eludãrii legii sau obstructionarea justitiei.
>
> Lucian,
>
>
> În data de 1 aprilie 2009, 15:46, Jani Monoses <jani.monoses la gmail.com 
> <mailto:jani.monoses la gmail.com>> a scris:
>
>   Mi s-a comunicat ca informatiile cerute sunt secrete conform art
>   12 aliniat 1 punctul a)
>
>
>   Acesta e asa:
>
>   *Art. 12.*
>   (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la
>   art. 1, urmatoarele informatii:
>   a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si
>   ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor
>   clasificate, potrivit legii;
>
>
>   Trebuie mai multa insistenta la prefectura :)
>
>   Jani
>
>
>
>
> -- 
> --------------------------
> Lucian Oprea
> Telefon: 0745 592602
> -------------------------------------------
More information about the GSL mailing list