[software-liber] Re: Legea accesului la info de interes public

Goga Aurelian Liviu liviu la goga.ro
Vin Feb 20 21:40:59 EET 2009


Buna,

Mai multe informatii despre liberul acces la informatiile de interes public
gasesti aici
http://www.goga.ro/content/view/10/43/

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatie de interes
public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre
persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si
cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Informatia de interes public este orice informatie care priveste sau rezulta
din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent
de suportul ori forma sau modul de exprimare.

Conform Legii 544/2001, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina
de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile legii,
informatiile de interes public.

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public trebuie sa cuprinda
autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea, informatia
solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice
identificarea informatiei de interes public, numele, prenumele si semnatura
solicitantului precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la
solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa
caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de
dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta
solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si
difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi
comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii
acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile. Refuzul
comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen
de 5 zile de la primirea solicitarilor.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:

a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii
publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit
legii;

b) informatiile privind deliberarile autoritatilor precum si cele care
privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din
categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

c) informatiile privind activitatile comerciale sau finaciare, daca
publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale,
potrivit legii;

d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau
disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse
confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea
unei persoane in urma anchetei desfasurate sau in curs de desfasurare;

f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora
aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al
oricareia din partile implicate in proces;

g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a
tinerilor.

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori
institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie
abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

Impotriva refuzului mentionat mai sus se poate depune reclamatie la
conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de
30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata,
raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea
reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate
initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui
vinovat.

In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale,
prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de
contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala
domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori
al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data
expirarii termenului in care autoritatea sau institutia publica era obligata
sa raspunda solicitarii.

Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze
informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale
si/sau patrimoniale.

Hotararea tribunalului este supusa recursului. Decizia Curtii de apel este
definitiva si irevocabila.

Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta
si sunt scutite de taxa de timbru.


*MODELE DE SOLICITARI **ALE INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC*
*PREVAZUTE IN LEGEA NR. 544 / 2001*


*MODEL CERERE-TIP*Denumirea autoritatii sau institutiei
publice:......................................................
Adresa:......................................................................................................
Data: ...........................

Stimate domnule/Stimata
doamna...................................................................

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la
informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie a urmatoarelor
documente (petentul este rugat sa enumere documentele sau informatiile
solicitate cat mai concret):................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Doresc ca informatiile solicitate sa-mi fie furnizate in format electronic,
la urmatoarea adresa de e-mail
(optional):.....................................................................

Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor
solicitate (daca se solicita copii in format scris).

Va multumesc pentru solicitudine,


.......................................

(semnatura petentului)


Numele si prenumele petentului:
Adresa:
...............................................................................................................
Profesia (optional):
...............................................................................................
Telefon (optional):
................................................................................................
Fax (optional):
.....................................................................................................*MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)*


Denumirea autoritatii sau institutiei
publice:......................................................
Adresa:......................................................................................................
Data: ...........................

Stimate domnule/Stimata
doamna...................................................................

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii privind
liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea numarul
................... din data de ...................... am primit un raspuns
negativ, la data de ..................., intr-o scrisoare semnata de
................................................... (completati numele
respectivului functionar).

Documentele de interes public solicitate erau
urmatoarele:..................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes
public din urmatoarele
considerente:.......................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile
de interes public solicitate in scris/in format electronic, considerand ca
dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,


.......................................

(semnatura petentului)


Numele si prenumele petentului:
Adresa:
...............................................................................................................
Telefon:
................................................................................................
Fax:
.....................................................................................................


*MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2)*

Denumirea autoritatii sau institutiei
publice:......................................................
Adresa:......................................................................................................
Data: ...........................

Stimate domnule/Stimata
doamna...................................................................

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii privind
liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea numarul
................... din data de ...................... nu am primit
informatiile solicitate in termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau
urmatoarele:..................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes
public din urmatoarele
considerente:.......................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile
de interes public solicitate in scris/in format electronic, considerand ca
dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,.......................................

(semnatura petentului)


Numele si prenumele petentului:
Adresa:
...............................................................................................................
Telefon:
................................................................................................
Fax:
.....................................................................................................


-- 
Cu stima,
Goga Aurelian Liviu

GOGA AURELIAN LIVIU
-----------------------------------
liviu la goga.ro
Tel: +40 - 720 93 67 93
Fax: +40 - 0368 - 81 40 69
www.goga.ro
-----------------------------------
-------------- partea urmãtoare --------------
Un ata?ament HTML a fost eliminat   
URL: http://liste.softwareliber.ro/pipermail/gsl/attachments/20090220/8075e903/attachment.htm 


More information about the GSL mailing list