[software-liber] Re: Model Statut

Nicu Buculei nicubunu la gmail.com
Joi Ian 29 13:17:11 EET 2009


Goga Aurelian Liviu wrote:
> *Art. 14* Nu pot fi membri ai XYXY persoanele fizice sau juridice care, 
> inainte de intrarea in Asociatie sau pe durata apartenentei la aceasta:
> 
>  1. au realizat orice activitate care, prin natura sa, poate dauna
>    imaginii de echidistanta, impartialitate si buna credinta a XYXY;

Au trollat intr-un flamewar Ice Ape versus Firefox?

>  2. au realizat orice activitate sau actiune contrara cu deciziile
>    Asociatiei si care ar duce la neindeplinirea scopurilor sau
>    intereselor XYXY;

Au instalat un Win XP luat de pe BitTorrent?

>  3. au realizat orice activitate sau actiune defaimatoare la adresa
>    XYXY sau a unui membru XYXY.

cred ca articolul asta poate sa lipseasca

> *Art. 17*
> 
> Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea 
> membrilor. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an la 
> initiativa Presedintelui sau a cel putin o treime dintre membri. 
> Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 15 zile inainte de 
> data stabilita, prin orice mijloace de comunicare. O data cu convocarea 
> se comunica membrilor ordinea de zi preliminara, cu prezentarea 
> explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii.
> 
> 
> Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale este necesara 
> prezenta a cel putin jumatate din membri, iar hotararile vor fi luate cu 
> majoritatea celor prezenti. in cazul in care se discuta modificarea 
> statutului, este necesara prezenta a cel putin 2/3 din membri.
> In situatia in care la Adunarea Generala nu sunt prezenti cel putin 
> jumatate din membri, se va convoca o noua Adunare Generala, in termen de 
> o luna de la data primeia, in care se vor putea adopta hotararii 
> valabile indiferent de numarul de asociati care participa, cu votul 
> majoritatii celor prezenti.

Aici e o problema destul de delicata pe care am intilnit-o practic la o 
alta asociatie asemanatoare: daca numarul de membrii este relativ mare 
si acestia sint imprastiati prin tara sau chair prin lume, va fi destul 
de greu de intrunit jumatate din membrii fizic in acelasi loc. Si asta 
in fiecare an.
Asa ca efectiv toate adunarile for avea loc la "a doua strigare", dupa 
15 zile + 1 luna, iar statutul va fi de nemodificat.

> *Art. 19* Consiliul Director este organul executiv al XYXY. Consiliul 
> Director este compus din Presedinte si 6 membri alesi de catre Adunarea 
> Generala. Cei 6 membri ai Consiliului Director sunt alesi pe o perioada 
> de 1 an de zile. Nici un membru al Consiliului Director nu poate 
> indeplini o functie in cadrul XYXY mai mult de patru mandate consecutiv.
> Consiliul Director se intruneste cel putin o data la doua luni dupa un 
> calendar prestabilit si isi desfasoara activitatea in prezenta a cel 
> putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca acest cvorum nu este 
> indeplinit se face o noua convocare in maxim 10 zile de la prima si se 
> vor lua decizii cu majoritate simpla indiferent de numarul membrilor 
> prezenti. Membrii Consiliului Director trebuie sa fie anuntati cu cel 
> putin trei zile inainte de fiecare sedinta. Aceasta obligatie revine 
> Presedintelui sau Directorului Executiv. Presedintele XYXY prezideaza 
> Consiliul Director.

Deci CD trebuie sa fie compus din 7 persoane care locuiesc in acelasi 
oras? Sedintele CD se pot tine online? Daca da, se primesc semnaturi 
electronice? caz in care, asa cum cere legea, trebuie cumparate 
certificate digitale de la o autoritate recunoscuta.

Cred ca se poate lucra si cu un CD mai mic.

> *Art. 22* Directorul Executiv asigura desfasurarea activitatilor curente 
> ale Asociatiei si realizeaza sarcinile ce ii revin potrivit 
> Regulamentului de Organizare si Functionare si altor documente ale 
> Asociatiei. El are urmatoarele atributii:

Fiind o organizatie mica nu se poate cumula functia de director executiv 
cu cea de presedinte?

-- 
nicu :: http://nicubunu.ro :: http://nicubunu.blogspot.comMore information about the GSL mailing list