[GSL] ministrul la conferinta Open Source

Doru Ilasi doruilasi la gmail.com
Joi Mai 12 11:03:49 EEST 2011


On 09.05.11 14:42, Mihai-Stanislav Jalobeanu wrote:
> Mult succes. Regret că evenimentul se suprapune cu un ultim curs si 
> deci nu pot nicicum să particip, nici măcar virtual.
>
> 2011/5/9 Doru Ilasi <doruilasi la gmail.com <mailto:doruilasi la gmail.com>>
>
>   Dl. Valerian Vreme va fi prezent (in sfarsit) la editia din acest an a
>   conferintei Open Source / Free Software
>   (http://www.agora.ro/conferinta/open-source-free-software-1).
>   Pentru cei
>   care nu pot fi prezenti, mentionez ca acesta intalnire va fi
>   transmisa live.
>
>   Mentionez ca ar fi prima data istoric cand o oficialitate MCSI ar
>   participa oficial la o astfel de intalnire.
>
>   Ceea ce trebuie sa producem nu este un chestionar de intrebari, dar
>   putem solicita punctul de vedere oficial legat de propuneri de masuri
>   concrete. Va propun formularea si punctului nostru de vedere pe acesta
>   tema, pe care ma ofer sa-l inaintez cu acesta ocazie atat
>   dumnealui cat
>   si presei de specialitate.
>   Voi face aceeasi solicitare pe listele tic-lobby si Prolinux, apoi voi
>   sintetiza si tine listele informate cu privire la demers.
>
>   Astept opinii,
>   Doru
>
>
>
>
Iată materialul rezultat. Rog opinii de mai bine.
Doru

Stima d-le Ministru,

Dorim să vă (re)aducem în atent,ie cu acestă ocazie opinii formulate în 
comunitatea Free Software / Open Source din România legate de măsuri ce 
vă stau în putere menite să aducă schimbări pozitive în starea actuală 
de lucruri la nivelul ministerului s,i guvernului privind tehnologia 
informat,iei.

Date publice deschise. Accesibilitate
La nivel european, principiul reutilizării datelor publice este abordat 
în Directiva nr.2003/98/CE, care a fost transpusă în legislația 
românescă prin Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din 
instituțiile publice (atașată). Legea prevede că reutilizarea 
documentelor deținute de către instituțiile publice este liberă pentru 
toți participanții potențiali de pe piață și că instituțiile publice 
trebuie să asigure condiții pentru facilitarea accesului la documentele 
disponibile pentru reutilizare, în special prin elaborarea de liste și 
directoare, în cazul utilizării mijloacelor electronice, cu cele mai 
importante documente destinate reutilizării. Cu toate acestea, în 
România nu se poate vorbi, cel puțin deocamdată, despre existența unor 
date publice deschise puse la dispoziția publicului de către 
instituții/autorități publice.
Ne putet,i preciza cum vedet,i pus în practică acest concept în România ?

Multe dintre siturile institutiilor publice, inclusiv situl MCSI nu sunt 
accesibile in intregime tuturor romanilor, chiar daca din punct de 
vedere tehnic aceasta accesibilitate este foarte posibila? (Referim ]n 
concret informatiile prezentate pe siturile unor institutii cum ar fi
camerele locale de munca, administratia fiscala - pentru orbi.)
Cum vedet,i acestă problemă rezolvată ?

Adoptarea aplicat,iilor Open Source / Free Software
In noiembrie 2010 at,i anunt,at "într-o lună, instituția pe care o 
conducet,i va prezenta studiul privind avantajele și dezavantajele 
utilizării programelor open-source." (sursa 
http://www.adevarul.ro/financiar/Softurile_gratuite_pot_fi_implementate_0_373163283.html)
Ne putet,i preciza dacă acest lucru s-a întâmplat s,i care sunt 
concluziile ?

Beneficii mari la costuri decente. Transparent,ă
Din câte se cunosc azi la nivel mondial programele proprietare comparate 
cu cele libere de licent,ă nu prezintă avantaje nici în ceea ce priveste 
securitatea, nici în calitatea facilităt,ilor, nici în ceea ce priveste 
respectarea standardelor si compatibilitatea, nici in privinta 
costurilor implicate.
Nu vă putem ascunde că sumele care se investesc actualmente în sistemele 
electronice guvernamentale nu contenesc să ne uimească prin ordinul de 
mărime. Beneficiile financiare rezultate în urma implementării 
sistemelor de operare s,i aplicat,iilor libere de licent,ă în 
administrat,ie sunt evidente.
Ne putet,i lămuri cum se evaluază actulmente bugetul necesar unei 
aplicat,ii comandate de MCSI s,i cum vedet,i posibilă punerea în 
practică a unui mecanism de participare a comunităt,ilor free software / 
open source la propunerea s,i realizarea unor astfel de solut,ii ?

Manifestul pentru un proiect deschis eRomânia.
Trebuie să ment,ionăm că în cursul anului trecut, peste 200 de membrii 
ai comunităt,ilor free software / open source din România au formulat 
legat de proiectul eRomânia un manifest, discutat la acea vreme cu 
reprezentantul MCSI, dl. Andrei Savulescu care solicitam :
1. Accesul deschis la întreg conținutul creat în cadrul proiectului, 
disponibil pe Internet
2. Publicarea într-un format deschis a tuturor datelor publice obținute 
în cadrul unei activități finanțate cu bani publici
3. Reutilizarea conținutului deja disponibil pe Internet. (inclusiv cel 
pus de instituții publice)
4. Utilizarea formatelor și standardelor deschise în cadrul proiectului 
eRomania
5. Publicarea tuturor programelor de calculator dezvoltate din bani 
publici pe un site specializat și sub licențe deschise
6. Respectarea standardelor de accesibilitate
7. Realizarea unor proiecte necesare pentru domeniul public, nu 
concurarea cu sectorul privat
Ne putet,i da ves,ti legate de oricare din punctele enumerate în acest 
manifest ?

-------------- partea următoare --------------
Un atașament HTML a fost eliminat  
URL: http://liste.softwareliber.ro/pipermail/gsl/attachments/20110512/5da056c2/attachment.htm 


More information about the GSL mailing list