2009/1/5 Constantinescu Nicolaie <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:kosson@gmail.com">kosson@gmail.com</a>&gt;</span><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Ideea stă astfel:<br><br>Nu se pierde din vedere scopul principal de constituire a unei forme de asociere non-profit DAR<br>să imităm scenariul deştept al Mozillei, care chiar dacă este o organizaţie non-profit, de fapt este gestionată de o companie.<br>

<br></blockquote></div><br>Mozilla e mult diferita de ce vrem noi sa facem. Orice asociere cu for-profit scade din credibilitate si eu particip doar la ceva<br>non-profit pur. In rest fiecare putem sa ne vedem de joburi si afaceri, dar asta e ceva separat.<br>
<br>Jani<br>