Ideea stă astfel:<br><br>Nu se pierde din vedere scopul principal de constituire a unei forme de asociere non-profit DAR<br>să imităm scenariul deştept al Mozillei, care chiar dacă este o organizaţie non-profit, de fapt este gestionată de o companie.<br>
<br>Este o relaţie simbiotică dintre mediul de business şi cel al carităţi (în sensul non-profit).<br><br>Acest scenariu eu doresc să-l repet cu firma mea în breasla mea, dar nu am răspuns încă.<br><br>Dacă sunt avocaţi iuţi să vadă oportunitatea unui astfel de model, cred că ne-ar putea sfătui cum să abordăm situaţia !<br clear="all">
<br>-- <br>Constantinescu Nicolaie<br>Information Architect<br><a href="http://kosson.lx.ro">http://kosson.lx.ro</a><br><a href="http://www.kosson.ro">http://www.kosson.ro</a><br>